close
تبلیغات در اینترنت
قهوه

قهوه

تو نیستی اما هنوزم که هنوز است

...

طعم بجا مانده از لبانت بر لب فنجانم

...

 

، شیرین میکند  قهوه تلخم را...