close
تبلیغات در اینترنت
مات شدم...

مات شدم...

Naghmehsara (508)

 

مات شدم …

از رفتنت !

هیچ میز ِ شطرنجی هم درمیان نبود …

این وسط فقط یک دل بود …

که دیگر نیست!