close
تبلیغات در اینترنت
اندام

اندام

شاهراه زندگي ام

انحناي اندام تو بود

دستم از تو که کوتــــــــاه شد

هر شب تن ِ

مرگ را لمس ميکنم...