close
تبلیغات در اینترنت
کام نمیدهی

کام نمیدهی

 

چقدر خوب کام می دهی امشب ، رفیق

به ذهن خسته ام خوب آرام می دهی ، رفیق

که نشسته ام امشب ، به انتظار یار

که نمی آید و باز خیال خام می دهی رفیق...