close
تبلیغات در اینترنت
سبد قلبم را پر خواهم کرد …

سبد قلبم را پر خواهم کرد …

Naghmehsara (540)

 

سبد قلبم را پر خواهم کرد از عطر تنــت ،

تا که یادم باشد روزی اینجا بودی…

نزدیک تر از من به خودم…!